Hoppa till innehållet

Utredning av arbetsförmåga

Basuppgiften för utredningen av arbetsförmågan är att utreda och bedöma arbets- och funktionsförmågan samt möjligheterna till rehabilitering och pension för de 18-63-åriga klienter som hänvisats till servicen på remiss.

En anställd vid ett serviceställe för socialt arbete eller sysselsättningstjänsten hänvisar klienten till utredning av arbetsförmågan genom en skild skriftlig remiss till vilken bifogas ett dokument där klienten genom sin underskrift ger sitt samtycke till överlåtelse av uppgifterna.

Efter en inledande bedömning av en socialarbetare hänvisas klienten till eventuella undersökningar. På basis av undersökningarna gör en specialläkare ett B-utlåtande där han eller hon bedömer klientens arbets- och funktionsförmåga och förutsättningar för rehabilitering.

Socialarbetaren ansvarar tillsammans med klienten för att utredningen av arbetsförmågan framskrider och för att vidare åtgärder vidtas.

Förutsättningar för användning:

18-63-åriga klienter som hänvisats till servicen för en utredning och bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt möjligheterna att få pension.

Servicen är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »