Hoppa till innehållet

Barnskyddets placeringar i närståendenätverk

Utgångspunkten är att alla barn som placeras i närståendenätverk ska ha ett gällande beslut och en klientplan.

När barnet tillfälligt placeras hos en familj inom släkten eller närståendenätverket betalas en kostnadsersättning enligt barnets ålder.

När barnet är omhändertaget hos en familj inom släkten eller närståendenätverket betalas ett vårdarvode och en kostnadsersättning enligt barnets ålder.

Ett omhändertaget barn som är placerat hos en familj inom närståendeverket och till barnets familj och fosterfamilj har rätt till familjevårdens tjänster.

Förutsättningar för användning:

Barnet omhändertas och placeras utanför hemmet i familje- eller anstaltsvård eller på annat sätt ordnad vård, till exempel inom närståendenätverket, endast om
- öppenvårdens åtgärder inte är tillräckliga eller möjliga
- bristerna i omsorgen om barnet allvarligt äventyrar barnets hälsa eller utveckling
- barnets eget beteende, till exempel användning av rusmedel eller brott, äventyrar hans eller hennes välbefinnande och
- det bedöms att vård utom hemmet är det bästa alternativet för barnet.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »