Hoppa till innehållet

Familjevård inom barnskyddet

Målet med familjevården är att erbjuda barnet personlig omsorg och vård, långvariga mänskliga relationer och ett tryggt hem. Under den tid som placeringen pågår har barnet rätt att hålla kontakt med människor som står barnet nära och fosterfamiljerna samarbetar med barnets biologiska föräldrar och olika myndigheter.

Valet av fosterfamilj och förflyttningen av barnet till ett nytt hem förbereds noggrant, alla parters åsikter respekteras, men främst med tanke på barnets bästa. Varje barn får en fosterfamilj som passar just honom eller henne och som binder sig till att sörja för barnets vård och fostran.

Målet med familjevården är att erbjuda barnet en stabil och trygg uppväxtmiljö. Dessutom behöver barnet hjälp med att bilda en ersättande tillgivenhets- och interaktionsrelation till samt förtroende för de vuxna som vårdar honom eller henne. Placeringen i fosterfamilj gäller alltid tills vidare. Situationen för barnet och dess biologiska föräldrar bedöms regelbundet vid klientplansdiskussioner. En socialarbetare som har hand om långvarig familjevård fungerar som stödperson för det placerade barnet, fosterfamiljen samt barnets biologiska familj.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »