Hoppa till innehållet

Tjänstebostäder

Tjänstebostäderna är knutna till anställningen vid Helsingfors stad och för dem tecknas hyresavtal som gäller tills vidare. I tjänstebostäderna betalas hyran mot faktura och tas ingen hyresgaranti.

Tjänstebostäder förmedlas till anställda vid alla sektorer i Helsingfors stad, stadens centralförvaltning och vid affärsverken (utom HRT och Servicecentralen som förmedlar sina tjänstebostäder själva).

I valet av hyresgäster till tjänstebostäderna följs principerna för tjänstebostäder som stadsstyrelsen har bekräftat. I förmedlingen av tjänstebostäder prioriteras branscher med personalbrist. Kontroller av prioriteringen av branscher med personalbrist görs var tredje månad baserat på data som sektorerna och affärsverken tar fram.

I frågor kring ansökningar om en bostad i ett arbetsförhållande kan du kontakta bostadssekreteraren:
tfn (09) 310 13031, mån och ons kl. 9-11 eller tyosuhdeasunnot@hel.fi.

Förutsättningar för användning:

Sökanden ska vara anställd vid Helsingfors stad. Tjänstebostäder ansöks i e-tjänsterna genom att identifiera sig med bankkoder eller mobil ID.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »