Suoraan sisältöön

Tjänstebostäder

Tjänstebostäderna är bundna till arbetsförhållandet med Helsingfors stad och de hyrs tidsbundet för högst fem år. Hyran tas ut direkt från den anställdas lön.

Om Social- och hälsovårdssektorns, Fostrans- och utbildningssektorns samt Kultur- och fritidssektorns tjänstebostäder ansöks särskilt för respektive objekt genom att välja ut bostäder ur bostadslistan och att fylla i ansökan för tjänstebostäder i E-tjänster.

De tjänstebostäderna som stadskoncernens övriga förvaltningsnämnder och affärsverk förvaltar, förmedlas av dem själva. Mer information om dessa bostäder får du av personen som sköter personalärenden på din egen arbetsplats.

I frågor kring ansökningar om en bostad i ett arbetsförhållande kan du kontakta bostadssekreteraren:
tfn (09) 310 13031, mån-fre kl. 9-11 eller tyosuhdeasunnot@hel.fi.

Förutsättningar för användning:

Sökanden ska vara anställd vid Helsingfors stad. Tjänstebostäder ansöks i e-tjänsterna genom att identifiera sig med bankkoder eller mobil ID.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA