Hoppa till innehållet

Servicecentralernas frivilligverksamhet

Som frivillig lär du känna nya människor, får nya upplevelser och meningsfulla aktiviteter samt ger glädje åt andra.

Det krävs inga särskilda kunskaper eller färdigheter för att delta i frivilligverksamheten. Du får alltid stöd av stadens anställda.

Det betalas ingen lön för deltagandet i frivilligarbetet men arbetet orsakar inte heller kostnader förutom för eventuella resor.

Kontakta servicecentralens handledare för frivilligarbete om du vill bli frivillig.

Vi bjuder in dig på besök. Tillsammans med handledaren kan du diskutera hurdan verksamhet du är intresserad av och hur du skulle vilja börja. Du får en introduktion till frivilligarbetets principer, uppgiften och den aktuella enhetens vanor. Du kan göra frivilligarbete utifrån dina egna resurser, tidsschema och livssituation.

Det arrangeras tilläggsutbildning, rekreation och gemensamma möten för de frivilliga.

Som frivillig är du försäkrad med en gruppolycksfallsförsäkring som gäller under frivilligarbetet och färden från och till ditt hem.

På servicecentralen kan du t.ex.
- assistera med gruppverksamheten, i kafeterian, på evenemang eller på utflykter
- framträda på evenemang
- leda en grupp
- verka i klientrådet
- ledsaga klienter till grupper och evenemang.

Servicen erbjuds på alla servicecentraler.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för alla som är intresserade av frivilligarbetet.

Tillgängliga språk:

finska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »