Hoppa till innehållet

Kortvarigt serviceboende för äldre personer

Korttidsvården för äldre är en förebyggande verksamhet som målinriktat upprätthåller och främjar funktionsförmågan. Genom korttidsvården stöds hälsan och välbefinnandet hos äldre personer som bor hemma. Dessutom stödjer man genom korttidsvården även resurserna hos de personer som vårdar en anhörig.

Du anhåller om servicen vid Seniorinfo, må-fr kl. 9-18 tfn 09 310 44556.

Servicen erbjuds vid mångsidiga servicecentraler, servicehus eller enheter för köpta tjänster.

Klienten betalar 30,50 euro per dag för det kortvariga serviceboendet. Avgiften inkluderar inte mediciner eller egenvårdsartiklar. Avgiften omfattas inte av avgiftstaket.

Förutsättningar för användning:

Servicen är främst avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver omsorg dygnet runt under den tid närståendevårdaren har ledigt.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »