Hoppa till innehållet

Kortvarigt serviceboende

Vi erbjuder kortvarigt serviceboende till exempel under närståendevårdares lagstadgade ledigheter.

Under kortvariga bedömnings- och rehabiliteringsperioder stöder vi äldre som bor hemma eller skrivs ut från sjukhuset.

Vi erbjuder kortvarigt serviceboende vid våra seniorcenter och servicehus samt vid privata servicehus där vi köper serviceboende.

I serviceboende med heldygnsomsorg ingår vård och omsorg, aktiviteter som stödjer funktionsförmågan, tjänster för måltider, klädvård, hygien och städning samt tjänster som främjar delaktighet och socialt umgänge.

För tjänsten tas det ut en avgift per dag. Avgiften täcker inte utgifter för läkemedel och vårdartiklar.

Du får mer information från Seniorinfo. Om du redan har en kontaktperson vid stadens tjänster för äldre för dig kan du be om råd och handledning av kontaktpersonen.

Förutsättningar för användning:

Servicen är främst avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver omsorg dygnet runt under den tid närståendevårdaren har ledigt.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »