Hoppa till innehållet

Rehabiliteringshandledning

Syftet med rehabiliteringshandledningen är att stödja gravt handikappade personers förmåga att klara sig i vardagen i den egna livsmiljön.

Rehabiliteringshandledaren utreder rehabiliteringsklientens helhetssituation, bedömer rehabiliteringsbehovet samt planerar, inleder och följer vid behov rehabiliteringsprocessen. Handledaren ger råd och styr klienten till de tjänster som behövs.

Rehabiliteringshandledaren verkar över organisationsgränserna och sammanför olika tjänster till en funktionell helhet. Inom rehabiliteringshandledningen kan man vid behov starta utarbetandet av en rehabiliteringsplan.

Rehabiliteringshandledaren gör hem- och skolbesök, deltar i vård- och nätverksmöten och sammankallar vid behov till dessa möten.

Patienten själv, anhöriga eller den instans som ansvarar för patientens vård kan kontakta rehabiliteringshandledarna.

Rehabiliteringshandledningen är avgiftsfri för patienten.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »