Suoraan sisältöön

Talterapi för barn

Inom talterapitjänsterna för barn undersöker och rehabiliterar man barn och ungdomar under 16 år som har eller misstänks ha i utvecklingen av talet eller språket.

Till talterapeuten kommer man med hälsovårdarens eller läkarens remiss på grund av

Orsaken till remitteringen kan vara:
- uttalsfel (vanligen i förskoleålder)
- otydligt tal
- försening i talet eller språkutvecklingen
- svårigheter att förstå tal
- misstanke om avvikande tal- eller språkutveckling
- röststörning eller svårighet att använda rösten
- stamningssymtom
- inlärningssvårigheter som man misstänker att orsakas av en störning i språkutvecklingen

Talterapin kan omfatta flera undersökningsbesök. Efter undersökningarna bedöms behovet av rehabilitering. Rehabiliteringen kan genomföras med hemanvisningar och uppföljnings-/handledningsbesök eller genom en intensivare talterapi i perioder. Aktivt samarbete med barnets vårdnadshavare är viktigt. Vi behov och med vårdnadshavarens tillstånd kan man ta även övriga vuxna i barnets närmiljö med i arbetet, t.ex. dagvårdspersonalen.

Om man under besöken konstaterar att det behövs flera undersökningar kan talterapeuten diskutera med den vårdande läkaren om remiss en foniatrisk undersökning, en barnneurologisk eller barnpsykiatrisk specialist osv.

Talterapibesöken är en avgiftsfri för klienten.

Förutsättningar för användning:

Talterapin för barn är avsedd för barn i åldern 0-16 år som har eller misstänks ha problem i utvecklingen av talet eller språket.

Tjänsten är avsedd för dem som använder Helsingfors hälsovårdstjänster.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA