Hoppa till innehållet

Familjecentrets neuropsykolog

Neuropsykologen bedömer bland annat barnets eller den ungas utvecklingsnivå, uppmärksamhet och exekutiva funktioner samt hens förmåga att reglera sina känslor och sitt uppförande.

En psykolog eller en läkare kan hänvisa ett barn eller en ungdom till oss för undersökning om barnet eller den unga har svårigheter med till exempel inlärningen, talet, motoriken, uppmärksamheten eller interaktionen och skolans eller förskolepedagogikens möjligheter att hjälpa inte räcker till.

Syftet med undersökningen är att hitta individuellt stöd samt eventuellt även rehabilitering som passar barnet eller den unga.

Tjänsten är avsedd för barn och unga i åldern 4-17 år.

Tjänsten förutsätter en remiss. Tjänsten är kostnadsfri.

Förutsättningar för användning:

Rådgivningsbyråns psykologtjänster är avsedda för klienter vid mödra- och barnrådgivningsbyrån i de fall där stödet från basservicen (till exempel rådgivningsbyrån) inte är tillräckligt. Familjer hänvisas i regel till en psykolog på remiss av en läkare, en hälsovårdare vid rådgivningsbyrån, en tal- eller ergoterapeut eller en ambulerande specialbarnträdgårdslärare. Klienten kan också få en bedömning av servicebehovet och en remisshänvisning via psykologens telefonrådgivning i det egna serviceområdet.

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »