Suoraan sisältöön

Helsingfors byggnadstillsyn

Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Verksamhetsställen som hör till tjänsten:


Suomeksi » | På svenska

DELA