Hoppa till innehållet

Utredning av servicebehovet, tjänster för äldre

Den äldre personens behov av service måste i sin helhet utredas tillsammans med den äldre personen och vid behov även hans eller hennes anhöriga, närstående eller den intressebevakare som utsetts för personen.

Utredningen görs av en anställd med omfattande sakkunskap och ändamålsenlig yrkesbehörighet inom social- och hälsovården.

I samband med utredningen av servicebehovet bör den äldre personens fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga bedömas med hjälp av mångsidiga och pålitliga bedömningsverktyg. Dessutom måste man beakta framkomligheten i miljön, boendets säkerhet och tillgången på närservice.

Man gör upp en plan för den äldre personen. I planen fastställs den servicehelhet som behövs för att stödja funktionsförmågan och trygga en god vård. De olika alternativen diskuteras med den äldre personen.

Man kan fråga om utredningen av servicebehovet vid Seniorinfos telefonrådgivning må-fr kl. 9-15, tfn 09 3104 4556.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »