Suoraan sisältöön

Ändringsarbeten i bostaden, tjänster för äldre

Servicen är avsedd för äldre personer i vars bostad, eller i bostadens omedelbara närhet, finns hinder som försvårar de dagliga aktiviteterna.

Målet är att klienten ska klara sig så länge som möjligt i den egna bostaden.

Till de vanligaste ändringsarbetena hör att bredda dörrar samt avlägsna trösklar och badkar.

Tjänsten söks vid Seniorinfo.

Priset på ändringsarbetet i bostaden fastställs enligt serviceanvändarens betalningsförmåga.

Byggmästaren vid social- och hälsovårdens fastighetsservicecentral utarbetar en genomförandeplan, som förverkligas av privata serviceproducenter.

Förutsättningar för användning:

En ergoterapeut eller fysioterapeut bedömer de funktionella begränsningarna och en socialarbetare bedömer tillsammans med klienten vilka ändringsarbeten som behövs med tanke på funktionsförmågan och den ekonomiska situationen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA