Hoppa till innehållet

Lekparker

Lekparkerna tillhandahåller ledda och fria aktiviteter för barnfamiljer och skolelever.

I de flesta lekparker finns en plaskdamm, en spelplan och olika lekställningar. I en del av lekparkerna görs spelplanerna till skridskoplaner på vintern. Utrustningen och möjligheterna till aktiviteter varierar från park till park.

Under skolterminerna kan man anmäla skolbarn till ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. I de parker som är öppna på sommaren får barn under 16 år gratis en varm måltid.

Områdets invånare är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

I parkerna ordnas ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar under 7-8 timmar på vardagar, kl. 9.00-17.00.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors


Suomeksi » | På svenska | In English »