Hoppa till innehållet

Barnhem

Målet med vården vid barnhem är att ge en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en balanserad och mångsidig utveckling för det placerade barnet. På barnhemmet bor barn i olika åldrar som av en eller annan orsak inte kan bo hemma tillsammans med sina föräldrar. Vården på barnhem kan vara kort- eller långvarig. Hur länge barnet är placerat beror på barnets behov och familjens situation. I anslutning till vissa barnhem finns också en egen skola.

Ett barnhem är en gemenskap av barn, unga och vuxna där utbildad och kvalificerad personal sörjer för barnens vård och uppfostran. De anställda ser till att barnen har det tryggt och bra på barnhemmet.

Man sörjer för barnets grundbehov och välfärd, såsom en regelbunden dagsrytm, måltider och tillräcklig och lugn nattsömn. Under den tid barnet tillbringar på barnhem tryggas barnets skolgång och övrigt nödvändigt stöd ordnas. Det finns alltid vuxna på plats och till dem kan man alltid vända sig för att lätta på hjärtat. För varje barn utses en vuxen som i första hand sköter om barnets ärenden och fungerar som stödperson.

När placeringen på barnhemmet inleds utarbetas en vård- och fostringsplan för barnet i vilken man fastställer målen för arbetet och samarbetet med närståendenätverket.

Förutsättningar för användning:

På barnhemmet bor barn i olika åldrar som av en eller annan orsak inte kan bo hemma tillsammans med sina föräldrar. En placering på barnhem föregås av samarbete med en socialarbetare inom barnskyddets öppenvård. Barnet placeras på barnhem när stödåtgärderna inom öppenvården inte är tillräckliga för att trygga barnets uppväxt och utveckling.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »