Hoppa till innehållet

Hälsocentraljour, vuxna

Vid hälsocentraljouren för vuxna vårdas patienter som är över 16 år och som är allvarligt sjuka och i akut behov av vård, om den egna hälsostationen är stängd.

På jouren undersöks patienterna i prioritetsordning enligt hur akut vårdbehovet är, inte i den ordning de kommer in. I samband med att en patient anmäler sig bedömer en sjukskötare dennes vårdbehov och hur brådskande det är. Efter detta hänvisar sjukskötaren patienten till en sjukhusläkares, hälsovårdscentralläkares eller jourhavande sjukskötares mottagning.

Hälsocentraljouren för vuxna finns vid antingen Haartmanska sjukhuset eller Malms sjukhus. Fördelningen fastställs enligt bostadsområde.

Malms jour betjänar i första hand invånarna i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors.
Haartmanska sjukhusets jour betjänar i första hand invånarna i södra, mellersta och västra Helsingfors.

Invånare som insjuknat allvarligt eller behöver akut hjälp kan också söka sig till Jorvs eller Pejas hälsocentralsjour vardagar kl. 16 - 08 och på veckoslut och helger dygnet runt.

Om du är osäker om huruvida du behöver jourvård eller om du behöver information om hälsovårdstjänster eller vårdanvisningar, ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117.

Förutsättningar för användning:

personer över 16 år

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Öppet mån-fre 16-22, lör-sön 08-22.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Samkommunen HNS


Suomeksi » | På svenska | In English »