Hoppa till innehållet

Jourhjälpen 116 117

Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

På telefonen svarar sjuk- och hälsvårdare som utbildats för uppgiften. Vid behov konsulterar de läkare. Om de inte kan svara på samtalet genast kan du lämna bud om återuppringning. Om du fått remiss till jouren kan du söka dig direkt till jourpolikliniken. I livshotande situationer (t.ex. hård bröstsmärta, andningssvårighet, medvetslöshet, förlamningssymtom, kramper) ring nödnummer 112.

Jourhjälpen betjänar på nummer 116 117 (samtalspris 0 euro)

Om det inte går att få tag på Jourhjälpen på rimlig tid, kan du i en brådskande situation vända dig till en jourmottagning direkt.

Förutsättningar för användning:

Jourhjälptjänsten för helsingforsbor ordnas av Helsingfors stad. Samma tjänst för det övriga HUS-området ordnas av HUS. Verksamheten ska bli riksomfattande till slutet av 2020.

Öppet varje dag. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »