Hoppa till innehållet

Elevens välbefinnande

I grundskolan verkar en yrkesövergripande elevvårdsgrupp. Gruppen kan inbegripa rektorn, skolhälsovårdaren och -läkaren, skolkuratorn, skolpsykologen, specialläraren och studiehandledaren samt vid behov klassläraren eller klassföreståndaren/grupphandledaren. Gruppen arbetar för att främja välbefinnandet i skolgemenskapen och hitta lösningar för att hjälpa elever som behöver stöd. I gymnasierna och vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto verkar en studerandevårdsgrupp.

Elevens angelägenheter sköts alltid förtroendefullt och på det sätt man kommit överens om tillsammans med eleven och hans eller hennes föräldrar.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    >   

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn
Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »