Hoppa till innehållet

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Syftet med arbetsverksamheten i sitt liv och skapa förutsättningar för sysselsättning.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten grundar sig på lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Verksamheten anpassas till klientens arbets- och funktionsförmåga samt kunskaper så att den stödjer och främjar arbetsförmågan. Arbetsverksamheten ordnas i regel under 3 månader långa perioder, 1-4 dagar per vecka och minst fyra timmar per gång.

Till arbetsverksamhet kan du söka dig via TYP (sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen)eller servicepunkten för vuxensocialarbete.

Under den rehabiliterande arbetsverksamheten får klienten antingen arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd samt ersättning för uppehälle och den grundar sig på den aktiveringsplan som utarbetats tillsammans med klienten. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ordnas vid alla arbetsrehabiliteringens enheter, på ämbetsverk och anstalter, organisationer och föreningar samt enheter för köpta tjänster.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för långtidsarbetslösa personer som har svårt att hitta sin plats på arbetsmarknaden eller som behöver övriga särskilda stödåtgärder för sysselsättning.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »