Hoppa till innehållet

Stöd för skolresan

Elever i Helsingfors stads grundskolor får understöd för sina skolresor enligt de principer som utbildningsnämnden har slagit fast. Eleverna kan beviljas ett HRT-resekort som understöd för skolresan om den för elever i årskurserna 1-6 är minst 2 kilometer och i årskurserna 7-10 minst 3 kilometer i ena riktningen.

Med skolresa avses den kortaste promenadvägen mätt med hjälp av applikationen ReittiGIS från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem.

Reseförmånen beviljas i regel bara till skolan inom det egna elevupptagningsområdet. Understöd för skolresan gäller också de elever som deltar i språkbadsundervisning eller specialiserad undervisning, där eleverna är valda genom lämplighetstest.

I finska skolor får elever också reseförmån för studier i ovanliga A1-språk (tyska, svenska, franska, ryska) och i svenska skolor för studier i ovanlig A2-språk (tyska, franska). Understöd för skolresan beviljas också elever i specialundervisning. Elever som får undervisning i egen religion eller eget modersmål i en annan skola kan få ett HRT-resekort med värde.

Understödet för skolresan beviljas i första hand i form av ett HRT-resekort. På särskild anhållan kan specialskjuts beviljas med stöd av intyg av psykolog, skolkurator eller läkare. I regel är det då fråga om samtransport med taxi.

Privata skolor är själv ansvariga för sina elevers skolresor.

Elever i Helsingfor stads gymnasier och I Stadin ammattiopisto betalar sina skolresor själv, men kan ansöka skolresestöd från Fpa.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Fostrans- och utbildningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »