Hoppa till innehållet

Psykiatriska polikliniker

Vården på den psykiatriska polikliniken är psykiatrisk specialiserad sjukvård. I behandlingen används till exempel individuella samtal och gruppsamtal, ergoterapi och läkemedelsbehandling.

Du behöver en remiss för att bli patient vid den psykiatriska polikliniken. Ditt behov av specialiserad sjukvård kan bedömas av till exempel en hälsostationsläkare, en läkare inom företagshälsovården, studerandehälsovården eller vid SHVS, eller av en privatpraktiserande psykiatriker.

Vi upprättar vårdplanen alltid tillsammans med klienten. Vårdplanen är individuell, tidsbestämd och målinriktad. I den kan också missbrukstjänster ingå.

Våra tjänster är kostnadsfria.

Förutsättningar för användning:

18 års ålder
Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.
Patienter söker vård på remiss av läkare eller genom att ringa direkt till akutgruppen. Också anhöriga eller andra närstående personer kan kontakta akutgruppen.
Tjänsten är avgiftsfri för patienten. För icke-avbokade oanvända tider debiteras en avgift.

Vardagar, kvällsmottagning en gång i veckan.
Akutgrupperna betjänar under psykitatriska poliklinikens öppettider.
De som redan är klienter inom polikliniken kan i akuta fall söka vård hos polikliniken utan tidsbeställning må-fr 10-10.30.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »