Hoppa till innehållet

Psykiatriska polikliniker

De psykiatriska poliklinikerna erbjuder rådgivning samt psykiatrisk undersökning, vård och rehabilitering.

Vården på polikliniken inleds alltid med undersöknings- och bedömningsbesök. Efter undersökningsbesöken får patienten en vårdrekommendation eller så kommer man överens om att fortsätta vården på den psykiatriska polikliniken.

Vårdformer som tillämpas på den psykiatriska polikliniken är bland annat familje- och nätverksarbete, individuella samtal, olika former av vård i grupp, ergoterapi och läkemedelsbehandling. Den förverkligade vården bedöms regelbundet och planeras tillsammans med patienten.

Varje psykiatriska poliklinik har en akutgrupp som ger brådskande psykiatrisk vård. Patienten söker sig till akutgruppens vård i situationer, där han eller hon har en allvarlig psykiatrisk symtom, t.ex. självmordstankar, psykos eller risk för psykos, svåra depressionssymtom eller då patienten har en allvarlig kris i livet med psykisika symtom.

Förutsättningar för användning:

18 års ålder
Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.
Patienter söker vård på remiss av läkare eller genom att ringa direkt till akutgruppen. Också anhöriga eller andra närstående personer kan kontakta akutgruppen.
Tjänsten är avgiftsfri för patienten. För icke-avbokade oanvända tider debiteras en avgift.

Vardagar, kvällsmottagning en gång i veckan.
Akutgrupperna betjänar under psykitatriska poliklinikens öppettider.
De som redan är klienter inom polikliniken kan i akuta fall söka vård hos polikliniken utan tidsbeställning må-fr 10-10.30.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »