Hoppa till innehållet

Bäddavdelningar inom rehabiliteringen

Bäddavdelningarna inom rehabiliteringen erbjuder anstaltsrehabiliteringstjänster för Helsingforsbor i behov av neurologisk rehabilitering.

Rehabiliteringsklienterna handleds och stöds att uppnå en förmåga att klara sig så självständigt som möjligt i de dagliga aktiviteterna, att kunna röra sig tryggt och ta kontrollen över sitt eget liv.

De flesta patienter på avdelningarna för neurologisk rehabilitering rehabiliteras från hjärnskador eller störningar i blodcirkulationen i hjärnan. De kommer till vården via antingen specialsjukvården eller hälsovårdscentralens akutavdelning.

De flesta patienter på avdelningarna för traumarehabilitering rehabiliteras från olika slags frakturer. Den största gruppen utgörs av patienter med höftfrakturer.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »