Hoppa till innehållet

Social- och patientombudsmannen

Social- och patientombudsmannens uppgift är att främja klientens och patientens rättigheter. Hen ger råd om hur man lämnar in en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan. Social- och patientombudsmannen är en opartisk instans som inte fattar några beslut och inte tar ställning till medicinsk vård eller personalens verksamhet.

När du kontaktar social- och patientombudsmannen, får du i allmänhet svar inom 1-3 vardagar. Social- och patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.


Observera att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och privata producenter av hälsovårdstjänster har egna patientombudsmän.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »