Hoppa till innehållet

Erkännande av föräldraskap

Om barnet föds utanför äktenskapet kan det krävas åtgärder från föräldrarnas sida eller av myndigheter för att föräldraskapet ska kunna bekräftas. Boka tid för att bekräfta föräldraskap.

Förutsättningar för användning:

Mödrar eller föräldrar till barn som fötts utom äktenskap.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »