Hoppa till innehållet

Avtal om vårdnad om barn, deras boende, umgängesrätt och underhåll

Barnatillsyningsmannens uppgift är att hjälpa föräldrar att nå en överenskommelse och utarbeta en verkställbar handling om de saker föräldrarna kommit överens om.

Barnatillsyningsmannen har även till uppgift att bekräfta överenskommelsen, såtillvida att den är i enlighet med barnets bästa.

I ärenden som gäller vårdanden om barnen, deras boende, umgängesrätt och underhåll är föräldrarna avtalsparter. Barnatillsyningsmannen fastställer inte innehållet i avtalet utan avtalsförhandlingarna sker mellan avtalsparterna, det vill säga föräldrarna. Därför reserveras en gemensam tid för föräldrarna och förhandlingarna äger rum när båda föräldrarna är närvarande.

Om föräldrarna inte bor tillsammans måste de komma överens om hos vem barnet ska bo, hur den förälder hos vilken barnet inte bor ska träffa barnet och hur föräldrarna ska ansvara för att försörja barnet. Det avtal om vårdnaden om barnet, barnets boende och umgängesrätt som barnatillsyningsmannen har bekräftat motsvarar ett domstolsbeslut och är verkställbart som sådant. Obetalda underhållsbidrag, som grundar sig på det avtal som barnatillsyningsmannen har bekräftat, kan indrivas genom utmätning.

Om föräldrarna behöver utomstående hjälp för att komma överens om saker gällande barnet kan de också få medling i familjefrågor innan de träffar barnatillsyningsmannen.

Om föräldrarna inte sinsemellan kan komma överens om frågor gällande vårdnaden om barnet, dess boende, umgängesrätt eller underhåll kan de föra ärendet vidare till tingsrätten.

Förutsättningar för användning:

Föräldrar som vill ha bekräftade avtal om ärenden som berör deras barn.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »