Hoppa till innehållet

Hemvård

Hemvården hjälper dig med dagliga rutiner, såsom att stiga upp från sängen, gå på toaletten, tvätta sig, klä på sig och äta. Vi hjälper också till med medicineringen.

Vi följer upp ditt hälsotillstånd på hembesöken. I hemvården kan även ingå sjukvård som ordinerats av läkare, om du inte kan anlita hälso- och sjukvårdstjänster.

Vi kan ordna regelbunden hemvård om det behövs varje dag, även nattetid. En del av hemvården sker på distans, då tar vi kontakt via telefon eller surfplatta. På detta sätt kan vi till exempel fråga hur du mår och påminna dig om viktiga saker.

Närvårdare, hälsovårdare och sjuksköterskor sköter om dig dagligen. Även hemvårdare, hembiträden samt fysio- och ergoterapeuter ser till att du mår bra. Du kan också få stödtjänster som kompletterar den personliga omsorgen, såsom måltidstjänst.

Vi gör upp en personlig vård- och serviceplan. Hemvården kan också vara tillfällig, t.ex. under den tid patienten återhämtar sig från en sjukdom.

Hemvård och dess stödtjänster är avgiftsbelagda. Du kan få hemvård som en tjänst som produceras av staden eller som en köptjänst, vilket innebär att vi köper servicen av en privatföretagare. Servicesedeln är ett annat alternativ, med vilken du själv kan köpa tjänsten av företag som vi har godkänt.

Om du vill ansöka om hemvård ska du kontakta Seniorinfo. Vi fattar beslut om hemvård.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Uträtta ärenden:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »