Hoppa till innehållet

Familjevård för personer med utvecklingsstörning eller handikapp

Familjevården är avsedd för personer med utvecklingsstörning eller handikapp som inte kan bo och vårdas i det egna hemmet med stöd av andra tjänster.

Målet med servicen är att ge möjlighet till vård under familjeliknande förhållanden och nära, bestående relationer.

Man strävar efter att med vården främja klientens välbefinnande och stödja hans eller hennes uppväxt och utveckling.

Servicen söks hos en socialarbetare vid socialserviceenheten för handikappade i det egna bostadsområdet.

Vid långvarig familjevård debiteras en klientavgift för fullt uppehälle, som uppgår till högst 85 procent av månadsinkomsterna för den som vårdas. De medel som lämnas till klientens eget förfogande är minst 99 euro per månad.

Familjevården ordnas genom uppdragsavtal eller tjänster som köps av en samkommun eller privat serviceproducent. Det finns cirka 90 klienter i långvarig familjevård. Familjehemmen finns i Helsingfors, huvudstadsregionen och andra kommuner på olika håll i Finland (bland annat Karislojo, S: t Karins, Harjavalta, Keuruu, Nyslott).

I andra kommuner ordnas de tjänster som de som bor i familjevård behöver som köpta tjänster av lokala serviceproducenter.

En person som bor i familjevård kan få tjänster i enlighet med handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda på samma grunder som andra klienter inom den öppna vården. Dessa tjänster kan vara till exempel arbets- och dagverksamhet, färdtjänster samt ändringsarbeten i lägenheten.

Förutsättningar för användning:

För tjänsten krävs att personen har klientskap inom specialomsorgen om utvecklingsstörda. För personer inom autismspektrum ordnas familjevården i enlighet med socialvårdslagen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »