Hoppa till innehållet

Serviceboende

Måste ordnas om en person på grund av skada eller sjukdom oundvikligen behöver service för att klara av de vardagliga aktiviteterna.

Ordnas för gravt handikappade personer som på grund av sin skada eller sjukdom behöver särskilt mycket hjälp i de vardagliga sysslorna av en annan person under olika tider på dygnet. Det är i första hand fråga om boende och ett aktivt eget liv; inte om vård, omsorg eller övervakning.

Öppen tjänst. Serviceboende för gravt handikappade omfattar en tillgänglig bostad, hjälp med det som behövs för boendet samt tillräcklig boendetrygghet. Klienten kan beroende på servicebehovet bo i en enskild bostad, i en serviceboendegrupp eller i ett servicehus.

Klienten betalar själv hyra för bostaden och alla andra kostnader som härrör till det vardagliga livet. Likaså betalar personen själv för mediciner och andra sjukvårdstjänster. Hjälp som behövs på grund av skadan och stödet för boendet är avgiftsfria för klienten.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet medblanketten Ansökan om handikappservice. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Ämbetsverket använder servicesedlar för serviceboende för de producenter som har ansökt om att bli servicesedelproducenter.

Förutsättningar för användning:

Servicebehovet bedöms utgående från ett läkarintyg, hur mycket och vilken typ av hjälp som behövs samt funktionsförmågan. En socialarbetare inom handikappservicen gör en helhetsbedömning. Vid behov kan man be om till exempel en ergoterapeuts eller fysioterapeuts utlåtande.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »