Suoraan sisältöön

Färdstöd

Färdstöd enligt socialvårdslagen är ett stöd som hjälper klienten att klara sig i det egna hemmet. Det är avsett för äldre klienter med låga inkomster. Socialvårdslagen tillämpas då framom handikappservicelagen.

Om den äldre klienten inte är en gravt handikappad person i enlighet med handikappservicelagen utreder man om personen är i behov av färdstöd i enlighet med socialvårdslagen. Färdstöd enligt socialvårdslagen är en inkomstrelaterad förmån beroende på prövning.

Transporterna ordnas på det sätt som personens rörelsebegränsning/hjälpmedel förutsätter, antingen med färdtjänstbil eller vanlig taxi.

Man anhåller om färdstöd i enlighet med socialvårdslagen genom att lämna in en ansökan om färdstöd till en socialhandledare som ansvarar för färdtjänst vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet . Svenskspråkiga klienter kan ansöka om färdstöd vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.
Helsingfors Resetjänst ordnar färdtjänst för gravt handikappade personer enligt handikappservicelagen och transporter enligt socialvårdslagen. Ansvaret för genomförandet ligger hos social- och hälsovårdsverket.

Transporterna beställs från Helsingfors Resetjänsts central. Resetjänstcentralen har uppgifter om klienternas individuella specialbehov gällande resande.

Klienterna betalar en självriskandel för resan som motsvarar priset på en resebiljett i den allmänna kollektivtrafiken.

Förutsättningar för användning:

Sökandens servicebehov bedöms på basis av ett läkarintyg och en kartläggning av den sociala situationen. Vid behov ber man en fysioterapeut bedöma rörelseförmågan eller gör en provresa med den allmänna kollektivtrafiken.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA