Hoppa till innehållet

Fasta redskap och anordningar som installeras i bostaden

Servicen är avsedd för gravt handikappade personer som behöver få fasta redskap eller anordningar installerade för att klara sig i sin permanenta bostad. Målet är att personen ska klara sig så självständigt som möjligt i bostaden.

Det kan till exempel vara fråga om anordningar som gör det möjligt att röra sig, såsom taklyftare eller trapphiss, samt andra redskap som gör det lättare att klara sig, till exempel ellås och övriga system för att öppna bostadens/bostadshusets ytterdörr, eller fasta induktionsöglor eller larmsystem som baserar sig på visuell observation för hörselskadade.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet medblanketten Ansökan om handikappservice. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

En byggmästare vid fastighetskontoret gör upp en genomförandeplan och sörjer för nödvändiga tillståndsärenden. En rehabiliteringsledare vid HNS utarbetar en genomförandeplan för hörselskadade.

Företag inom branschen levererar och installerar redskapen och anordningarna i fråga i bostaden.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Hur gravt handikappad sökanden är bedöms på basis av ett läkarintyg. Utgående från ett utlåtande av en ergoterapeut och en fysioterapeut görs en bedömning av de funktionella begränsningarna. En socialarbetare bedömer tillsammans med klienten funktionsförmågan och vilka redskap och anordningar som är nödvändiga med tanke på handikappet.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »