Hoppa till innehållet

Ändringsarbeten i bostaden

Målet är att personen ska kunna bo och leva så självständigt som möjligt i sin egen bostad.

De vanligaste ändringsarbetena är avlägsnande av trösklar och badkar eller byggande av duschutrymme, ramper, stödhandtag samt breddande av dörrar.

Kommunen är inte skyldig att bekosta ändringsarbetena i bostaden om man inte med öppenvårdens åtgärder kan trygga en tillräcklig omsorg om den gravt handikappade personen.

Du kan anhålla om servicen hos en socialarbetare inom handikappservicen vid enheten för socialt arbete för handikappade i det egna bostadsområdet medblanketten Ansökan om handikappservice. Svenskspråkiga klienter kan anhålla om servicen vid den östra enheten för socialt arbete för handikappade, där de betjänas på svenska.

Då man bedömer behovet av ändringsarbeten behövs vanligtvis ett utlåtande av en ergoterapeut eller fysioterapeut. Därför följer ofta någondera av dessa specialarbetare med på hembesök tillsammans med en socialarbetare inom handikappservicen och en teknisk disponent från lokalcentralen för att fundera på helheten av ändringsarbetena och alternativen för att genomföra dem. Socialarbetaren fattar det slutliga beslutet om vilka av de ändringsarbeten som föreslås för bostaden som ska ersättas med stöd av handikappservicelagen.

Professionella entreprenörer inom branschen genomför de ändringsarbeten som skadan kräver, för vilka skäliga kostnader ersätts som handikappservice.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Sökandens grad av handikapp bedöms på basis av ett läkarintyg. Utgående från ett utlåtande av en ergoterapeut eller en fysioterapeut görs en bedömning av de funktionella begränsningarna. Socialarbetaren bedömer tillsammans med klienten vilka ändringsarbeten som funktionsförmågan och skadan oundvikligen kräver.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »