Suoraan sisältöön

Socialt arbete

Målet är att stödja och främja den handikappade personens möjligheter att aktivt och självständigt klara sig på egen hand samt att minska de begränsningar eller hinder som skadan orsakar.

Socialarbetaren är expert på stödåtgärder med anknytning till handikappservicelagen och han eller hon samarbetar bland annat med hemvården, sjukhus och handikapporganisationer.

Man kan diskutera med en socialarbetare om skadan eller sjukdomen orsakar långvariga svårigheter till exempel med boendet, att röra sig eller klara sig hemma. Tidsbeställning per telefon.

Byråsekreterarna inom handikappservicen sörjer för verkställandet av besluten om handikappservice, till exempel betalning av fakturor eller ärenden som berör färdtjänstkort. Byråsekreterarna ger råd i alla frågor som berör användningen av färdtjänst. De ger också blanketter för ansökan om handikappservice och hjälp med att fylla i dessa.

Byråsekreterarna betjänar i regel klienter i bokstavsordning enligt efternamn. De har telefontider då man kan nå dem. Man kan även besöka byrån i ärenden som berör handikappservice under andra tider. Ingen tidsbokning behövs.

Förutsättningar för användning:

Behovet av handikappservice bedöms tillsammans med klienten och experter inom olika områden. De åtgärder som behöver vidtas antecknas i serviceplanen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:


Verksamhetsställen som hör till tjänsten:


Suomeksi » | På svenska | In English »

DELA