Hoppa till innehållet

Tillfällig vård för personer med utvecklingsstörning

Tillfällig vård ordnas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning som stöd för hemmaboende.
Målet med servicen är att stöda de anhörigas ork och ge personer med utvecklingsstörning möjlighet att praktisera boende utanför hemmet.
Tjänsten kan ordnas även då personen av någon plötslig anledning inte kan bo hemma.

Tillfällig vård ordnas i grupphem och i boendeenheter, familjevård och institutionsvård. I stadens egna enheter erbjuds tillfällig vård i grupphemmen i Solviken, på Storängsgatan och Tilkka samt vid enheten för tillfällig vård på Hummelgatan och avdelningen för tillfällig vård Visiitti.

Tillfällig vård kan beviljas både med servicesedel och som köpt service om det inte finns plats i stadens egna enheter eller de inte är lämpliga för klienten.

Tillfällig vården är avgiftsbelagd. Målen för vårdperioden fastställs tillsammans med klienten och klientens närmaste krets.

Förutsättningar för användning:

Man anhåller om tjänsten hos socialarbetaren inom omsorger om utvecklingsstörda.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »