Hoppa till innehållet

Korttidsvård för personer med utvecklingsstörning

Korttidsvård ordnas för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning som stöd för hemmaboende.
Målet med servicen är att stöda de anhörigas ork och ge personer med utvecklingsstörning möjlighet att praktisera boende utanför hemmet.
Tjänsten kan ordnas även då personen av någon plötslig anledning inte kan bo hemma.

Korttidsvård ordnas i grupphem och i boendeenheter, familjevård och institutionsvård. I stadens egna enheter erbjuds korttidsvård i grupphemmen i Solviken, på Storängsgatan och Tilkka samt vid enheten för tillfällig vård på Hummelgatan och avdelningen för korttidsvård Visiitti.

Korttidsvård kan beviljas både med servicesedel och som köpt service om det inte finns plats i stadens egna enheter eller de inte är lämpliga för klienten.

Korttidsvården är avgiftsbelagd. Målen för vårdperioden fastställs tillsammans med klienten och klientens närmaste krets.

Förutsättningar för användning:

Man anhåller om tjänsten hos socialarbetaren inom omsorger om utvecklingsstörda.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »