Hoppa till innehållet

Avvänjningsvård dygnet runt

Avvänjningsvården är avsedd för personer med missbruksproblem som främst missbrukar alkohol och som inte har lyckats sluta missbruka rusmedel med hjälp av öppenvårdens tjänster.

Avvänjningsvården är frivillig och grundar sig på den individuella vårdplanen.

Syftet med vården är att erbjuda hjälp att bryta den onda spiralen som rusmedelsmissbruket lett till, underlätta och lindra abstinenssymtomen samt förebygga komplikationer, återställa en normal dygnsrytm och hjälpa klienten att klara sig i krissituationer.

Avvänjningsvården genomförs utgående från en individuell vårdplan, där klientens fysiska, psykiska och sociala situation beaktas och möjligheterna till fortsatt vård utreds. Avvänjningsvården genomförs vid två olika enheter.

Läkemedelsavvänjningar följer en plan och genomförs i samarbete med öppenvården som en del av den vårdplan som öppenvården utarbetat för klienten. Klienter som ska genomgå en läkemedelsavvänjning kommer till vård på en remiss som man kommit överens om på förhand.

Avvänjningsvård hemma tillämpas när det enligt bedömningen av vårdbehovet är möjligt och tryggt. Vården genomförs som köpt tjänst och fungerar enligt remisspraxis. Remisserna bedöms på bedömningspolikliniken.

Vårdavgifter För kortvarig anstaltsvård uppbärs en avgift på 32,60 euro per vårddag. Avgifterna räknas med i avgiftstaket. Klienten får frikort när man av honom eller henne har uppburit social- och hälsovårdsavgifter som räknas till avgiftstaket till ett belopp på 636 euro per kalenderår.

Efter att avgiftstaket har överskridits tas för kortvarig anstaltsvård ut en avgift på 15,10 euro vårddag under samma kalenderår.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för personer med missbruksproblem som främst missbrukar alkohol och som inte har lyckats sluta missbruka rusmedel med hjälp av öppenvårdens tjänster.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »