Hoppa till innehållet

Mottagningsverksamhet inom krisarbete för unga

Mottagningsavdelningarnas uppgift är att stödja den unga personen och hans eller hennes familj genom problemsituationen och att i samarbete med olika parter bedöma den ungas situation i sin helhet.

Under placeringen utarbetas en plan för vården, omsorgen och en eventuell fortsatt placering av den unga personen. Planen görs upp i samarbete mellan den ungas familj och ansvariga socialarbetare samt andra nödvändiga parter. Placeringarna är
kortvariga och man strävar efter att genomföra bedömningen under två månader.

På varje avdelning arbetar en ansvarig handledare och sex övriga handledare. Det finns sex klientplatser. Orsaken till klientskap på avdelningen finns alltid i barnskyddslagen och brådskande placering, under vilken den ungas situation utreds, möjligheten att återvända hem bedöms och det utreds vilket stöd som behövs. Under den period den unga tillbringar på avdelningen strävar man efter att stödja den unga samt hans eller hennes familj samt att tillsammans med familjen hitta nya lösningar som leder till en förändring.

Tjänsten finns tillgänglig på dagavdelningen vid Kådparkens bedömnings- och mottagningsenhet och vid det tidigt ingripande familjearbetet, det vill säga Nopsa.

Tyngdpunkten i arbetssättet på avdelningen Vega vid Kådparkens bedömnings- och mottagningsenhet ligger i att bedöma den ungas användning av rusmedel. Målet med bedömningen på mottagningsavdelningarna är att se på den ungas situation i sin helhet ur barnskyddets perspektiv.

Arbetet på anstalterna stöds av specialsocialarbetare och en psykolog. För klienten utses alltid ett arbetspar som fungerar som egen handledare och som med arbetsgruppens stöd ger den unga heltäckande hjälp och stöd. Arbetsmetoderna består av bland annat diskussioner med den egna handledaren samt uppföljning av vården och bedömning av dess effekt.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Klienterna består av 13-17-åriga ungdomar i problem- eller krissituationer samt deras familj.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »