Hoppa till innehållet

Ansökan om nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter för utvecklingsstörda

När en utvecklingsstörd klient vill ansöka om nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter kan hen lämna in en fritt formulerad ansökan, använda stadens färdiga ansökningsmall eller skicka ansökan med en elektronisk blankett, där datasäkerheten säkerställs.

I ansökan ska uppges följande:

- för klienter under 18 år hela familjens fortlöpande nettoinkomster och utgifter
- för klienter som fyllt 18 år klientens fortlöpande nettoinkomster och utgifter.

Klienten kan ansöka om sänkning av avgifter på tre olika sätt:

1. Klienten fyller i ansökan Efterskänkande och nedsättning av avgift inom social- och hälsovården på stadens webbplats och skickar den jämte nödvändiga bilagor till enheten för klientavgifter.
2. Klienten fyller i en elektronisk ansökan, där datasäkerheten säkerställs.
3. Klienten gör en fritt formulerad ansökan och lämnar in den jämte inkomst- och utgiftsverifikationer till enheten för klientavgifter och indrivning.

Av den fritt formulerade ansökan ska framgå

- vilken avgift nedsättningen gäller
- för vilken tidsperiod eller från och med vilket datum man ansöker om nedsättning eller efterskänkande av avgift
- motiveringar till på vilka sätt klientavgiften äventyrar utkomsten.

Nettoinkomster och utgifter som beaktas samt grunderna för beräkningen av nedsättningen framgår av stadens webbplats.

Verifikat på inkomster och utgifter ska bifogas. Om sökanden är under 18 år ska man utöver verifikat på den sökandes inkomster och utgifter även skicka verifikat på hens vårdnadshavares inkomster och utgifter.

Du kan anhålla om servicen på adressen: Klientavgifter och indrivning, PB 6032, 00099 Helsingfors stad.

Förutsättningar för användning:

De utvecklingsstörda klienter, av vilka det uppbärs klientavgifter baserade på inkomsterna (inkomstbaserade), kan ansöka om nedsättning av klientavgifterna. Nedsättning eller efterskänkande av avgift gäller inte hälsovårdens jämnstora avgifter.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »