Hoppa till innehållet

Styrning av äldre och under 65-åriga multisjuka personer till dygnet runt-vård

Klientens behov av dygnet runt-vård bedöms av vårdteamet inom hemvården (den vårdande läkare, egenvårdaren, socialarbetaren och andra personer som deltar i vården).

Innan behovet av en vårdplats bedöms sörjer företrädarna för klientens vårdteam tillsammans för att man har vidtagit alla eventuella stödåtgärder som hjälper klienten att bo hemma. Dessutom ser man till att klienten har vårdats för akuta sjukdomar och att diagnoserna för och vården av långtidssjukdomar är under kontroll och att klientens tillstånd är stabilt.

Om vårdteamet beslutar sig för att föreslå en vårdplats med dygnet runt-vård för klienten, ger de ett förslag om detta till SAS-arbetsparet (SAS = selvitys, arviointi och sijoitus, det vill säga utredning, bedömning och placering). Arbetsparet består av bedömningschefen och biträdande överläkaren för hemvården.

Vårdteamet utarbetar ett skriftligt förslag om dygnet runt-vård till SAS-arbetsparet.

SAS-arbetsparet bedömer vilken vårdnivå som behövs och beslutar också om de anser att klienten ännu med hjälp av effektiverade stödåtgärder har möjlighet att fortsätta bo hemma eller på nuvarande vårdplats. SAS-arbetsparet har även möjlighet att ännu styra klienten till fortsatt rehabilitering innan ett beslut om vårdnivå fattas. Om SAS-arbetsparets genom sitt beslut om vårdnivå förhåller sig positivt till att ordna en långvarig vårdplats, meddelar socialarbetaren inom SAP-gruppen klienten att han eller hon står i kö, lyssnar på hans eller hennes förväntningar med tanke på vårdplatsen och informerar om att kommunen i sista hand har rätt att besluta hur och var den vård och omsorg som behövs ordnas.

Förutsättningar för användning:

Efter att klienten placerats i kön bedömer enheten för SAS-placerarna hur brådskande behovet av en vårdplats är och därefter ges vårdplatserna åt klienterna i prioritetsordning. Då klienten placeras på en vårdplats får han eller hon ett placeringsbeslut. Det fattas även ett beslut för kötiden. Om en tillfällig köplats erbjuds måste den tas emot. Klientens ansvariga vårdare, socialarbetaren och läkaren ger gärna mer information om saken samt ansvarar för vården av klienten tills man kan hänvisa honom eller henne till en placeringsplats.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »