Hoppa till innehållet

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamheten är förebyggande verksamhet som stöder rehabilitering. Den främjar äldre personers funktionsförmåga, mentala energi och sociala relationer.

Målet med dagverksamheten är i första hand att stödja klienter med minnessjukdomar och/eller klienter i närståendevård att bo hemma, upprätthålla deras egen aktivitet och förmåga att klara att leva ett självständigt eller understött liv. Dessutom vill man stödja de anhöriga och närståendevårdarna i deras arbete.

Dagverksamheten är målinriktad verksamhet och därför får varje klient en individuell vård- och serviceplan. Klientens funktionsförmåga upprätthålls genom daglig motion, dagliga utomhusaktiviteter och sociokulturella aktiviteter.

Servicen söks genom att ringa till Seniorinfo.

Dagverksamheten ordnas i stadens egna enheter och enheter för köpta tjänster. Klientavgiften är 17,90 euro, vilket inkluderar grupptransport till och från platsen, måltider samt aktiviteter i enlighet med vård- och serviceplanen.

Klienten kan också välja servicesedel för dagverksamhet.

Förutsättningar för användning:

Dagverksamhet för äldre är avsedd för 65 år fyllda personer som bor hemma och har en minnessjukdom eller vårdas av en anhörig.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »