Hoppa till innehållet

Rådgivning i familje- och uppfostringsfrågor

Uppfostrings- och familjerådgivningen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år.

Vid uppfostrings- och familjerådgivningen får man hjälp med frågor om utveckling och uppfostring av barn eller unga samt föräldraskap. Dessutom kan man söka hjälp för interaktionen i familjen samt vid kriser som barnet eller familjer möter.

Vården planeras och genomförs efter bedömning och genom beaktande av varje familjs enskilda behov. Till de anställda i de mångprofessionella teamen hör socialarbetare, psykologer och barnpsykiatrer.


Du kan ansöka om tjänsten hos socialrådgivning för barnfamiljer, tfn 09 3101 5454 må-fr kl. 9-12 eller via Behöver hjälp-knappen, som finns bl.a. på sidan hel.fi/familjestod. Den svenskspråkiga telefontjänsten svarar måndagar kl. 9-12.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Servicen är avsedd för helsingforsfamiljer med barn och ungdomar i åldern 0-17 år samt för samarbetspartner som arbetar med dem.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »