Hoppa till innehållet

Social kredit

Social kredit ansöker du med en skild blankett. Innan du fyller i eller sänder blanketten, vänligen kontakta informationen vid social kredit antingen per telefon eller e-post. I telefon kartläggs dina möjligheter att få social kredit. Efter att din ansökan mottagits kontaktas du för att boka tid för förhandlingar.

Under processen kontrolleras din situation, hur du sköter din ekonomi, dina konsumtionsvanor och din betalningsförmåga. Vid behov hänvisas du till en ekonomiuppföljning för en viss tid som överenskoms med dig.

Då social kredit beviljas, görs vanligen en betalningsanmärkning för att trygga kreditens återbetalning.

Det är viktigt att den överskuldsatta personen prioriterar fakturor som faller till betalning och betala åtminstone hyran. Hjälp till penningsproblem får du vid FPA och den egna kommunen socialväsen. Ekonomisk rådgivning och lösningsalternativ för att sköta sina skulder får du från den egna kommunens social kreditering samt från Garantistiftelsen och rättshjälpsbyråerna som båda är riksomfattande aktörer.

Förutsättningar för användning:

Social kredit är avsedd för personer som är fast bosatta i Helsingfors, som har låga inskomster eller är mindre bemedlade. De saknar till exempel garantier eller har en betalningsanmärkning och p.g.a. dessa inte kan få något annat lån med rimliga villkor.

För beviljande av social kredit (högst 15000 euro) förutsätts att den sökande klarar av att betala tillbaka krediten. Vid beslutsfattandet beaktas alla skulder och ansvar personen har.

Social kredit beviljas personer som har övriga inkomster förutom utkomststödet. Undantag är om utkomststödet beviljas på grund av utsökning. Egendom som kan realiseras eller skuldsanering som rådstuvurätten fastställt kan utgöra hinder för beviljande av social kredit. Social kredit baserar sig på lagen.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »