Hoppa till innehållet

Stödtjänster för närståendevårdare av en person över 65 år

Närståendevårdarens arbete stöds genom de lagstadgade ledigheterna. Vården under den lagstadgade ledigheten kan ordnas som korttidsvård, deldygnsvård, vikarierande närståendevårdare, dagverksamhet eller avlösarservice i hemmet. En vikarierande närståendevårdare ordnas av närståendevårdaren och avlösarservice i hemmet finns att få endast med servicesedel.

Övriga tjänster som stöder närståendevårdaren ork:
- dagverksamhet
- verksamhetscentra för närståendevård (kamratstöd och övrig verksamhet)
- närståendevårdens hemhjälp
- välfärds- och hälsokontroll på webben
- behovsprövad korttidsvård eller vård under en del av dygnet

Du anhåller om tjänsterna vid Seniorinfo.

tel. 09 3104 4556

Förutsättningar för användning:

En närståendevårdare som erhåller stöd för närståendevård har rätt till minst två dygns ledighet per sådan kalendermånad som hen erhåller vårdarvode inom stödet för närståendevård.
Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »