Hoppa till innehållet

Stödet för närståendevård

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.

Stödet för närståendevård omfattar tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.

Personer under 65 år ansöker om stöd för närståendevård vid enheten för socialt arbete för handikappade i området och personer över 65 år Seniorinfo, tel. 09 3104 4556.

För ansökan fylls i en blankett till vilken bifogas ett läkarintyg om den sökandes funktionsförmåga.

Förutsättningar för användning:

Stöd för närståendevård kan beviljas om en person på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom, handikapp eller annan motsvarande orsak behöver vård eller annan omsorg. Därtill förutsätts att denna vård eller annan omsorg kan ordnas hemma genom att man kommer överens om vården med en anhörig eller annan närstående person som den vårdbehövande godkänt.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »