Suoraan sisältöön

Barnskyddets boendeträning

Boendeträningen är i första hand avsedd för unga som bott på barnhem och ska bli självständiga.

Den unga förbinder sig till boendeträningen och de regler den medför.

Den unga personen har ett dagsprogram eller en plan på ett dagsprogram.

För boendeträning finns både kollektivbostäder och enrummare till förfogande. I kollektivbostäderna bor 2-3 ungdomar tillsammans. Bostäderna är kollektiv för antingen flickor eller pojkar. Boendeträningen kan vara från några månader upp till två år.

Enheten för boendeträning svarar för uppehället för de unga. För att täcka utgifterna används utkomststödets grunddel för ett 10-17-årigt barn eller för en ensamboende vuxen som riktgivande. Den summan ska räcka till exempelvis mat, fickpengar och resekort. Den ungas övriga inkomster kan inverka på det belopp han eller hon får för boendeträningen. Man behöver inte betala hyra under boendeträningen.

Den unga har en egen handledare under boendeträningen. Handledarna arbetar morgon- och kvällsturer och träffar de unga enligt överenskommelse. Handledarna hjälper ungdomarna att sköta sina ärenden.

Man får inte använda eller förvara rusmedel i bostäderna för boendeträning. Rökning är också förbjuden i bostäderna. De unga kommer tillsammans med handledarna överens om när vänner kan komma på besök. Man får inte ha husdjur under boendeträningen.

Man kan få boendeträning via klienthandledningen.

Förutsättningar för användning:

Boendeträningen är i första hand avsedd för unga som bott på barnhem och ska bli självständiga.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »