Hoppa till innehållet

Barnskyddets boendeträning

Unga flyttar till barnskyddets boendeträning när det besluts att boendeträningen görs för deras bästa. Övergången till boendeträning planeras tillsammans med socialarbetare, vårdnadshavare, den unga och representanter för boendeträningen.

Arbetet inför boendeträningen inleds genom att träffa den unga och ta del av hens situation tillsammans med den remitterande parten. Under träffen går man igenom den ungas färdigheter för att vara självständig och boendeträningens regler.

När den unga flyttar till boendeträning skriver den unga och vårdnadshavarna under ett boendeträningsavtal. Separata hyres- eller elavtal upprättas inte. Lägenheterna är möblerade och den unga behöver endast hämta med sig sina privata saker. Enheten för boendeträning ansvarar för den ungas utkomst. Den unga får bland annat matpenning och disponibla medel. Utöver betalas också resekostnader. Den ungas övriga inkomster kan inverka på det stöd hen får under boendeträningen.

Under boendeträningen lär sig den unga att självständigt sköta sina ärenden med stöd av handledarna. Handledarna hjälper den unga med t.ex. städning, matlagning, klädvård och penninganvändning. Handledarna stöder skolgången och ger råd gällande ärenden hos myndigheter samt samarbetar med den ungas nätverk. Den unga uppmuntras också att ha hobbyn och kontakt med sina närmaste.

Syftet med boendeträningen är att en ung är färdig att bo självständigt när hen fyller 18 år.

Förutsättningar för användning:

Boendeträningen är i första hand avsedd för unga som bott på barnhem och ska bli självständiga. Klienthanteringen för vård utom hemmet remitterar till boendeträning. Servicen är avsedd för Helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »