Hoppa till innehållet

Integrationstjänster för flyktingar

Integrationstjänsterna stödjer integrationen och hjälper dig att klara dig i det finländska samhället på egen hand.

Som integrationstjänst får du utan tidsbokning rådgivning om uträttande av ärenden vid ämbetsverk och om det finländska samhället.

Dessutom får du information om sociala trygghet och hjälp med att utreda din ekonomiska situation. Vid behov kan du också få kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

Med tidsbokning får du stöd och handledning av din egen anställd. Hen ingår i ett mångprofessionellt team som kan bestå av till exempel en socialhandledare, socialarbetare, psykolog, fysioterapeut och sjukskötare.

Din egen anställd hjälper dig med
- planeringen av utbildning och arbetslivet
- familjeåterförening eller andra frågor kring barns och familjers välbefinnande
- vardag och fritid
- utredning av hälsotillståndet
- minskandet av användning av rusmedel
- lösning av problemsituationer.

Du får också stöd med självständigt boende. Man kan göra stödbesök hemma hos dig. Antalet besök bygger på en gemensam bedömning av behovet av hembesök. Du kan även få andra boendetjänster.

För att kunna få integrationstjänster ska du boka tid till en bedömning av servicebehovet vid immigrationsenheten. Efter bedömningen kommer man tillsammans med dig överens om vilka stödåtgärder du ska få. Det utarbetas en plan om hur stödåtgärderna ordnas. Genomförandet av planen följs upp tillsammans.

Servicen produceras av immigrationsenheten, som vid behov samarbetar med andra myndigheter och aktörer inom den tredje sektorn.

Tjänsten är avgiftsfri.

Förutsättningar för användning:

Tjänsten är avsedd för flyktingar som permanent slagit sig ned i Helsingfors eller personer som kan jämställas med dem och de invandrare som deltagit i en inledande kartläggning och har varit i landet högst tre år.

Livssituationen för alla familjemedlemmar bedöms individuellt genom intervjuer antingen på en byrå eller under ett hembesök. Du blir intervjuad på ditt modersmål med hjälp av en kontakttolk.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska, arabiska, estniska, ryska, somaliska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »