Hoppa till innehållet

Inledande kartläggning

Avsikten med den inledande kartläggningen är att hjälpa dig att hitta nödvändiga tjänster som stöd för integrationen.

I kartläggningen utreds
- din utbildningsbakgrund
- din arbetserfarenhet
- dina språkkunskaper
- andra frågor kring livet i Finland.

Dessutom får du råd om och handledning i Helsingfors tjänster. Vid behov kan en tolk delta i den inledande kartläggningen.

Du kan ansöka om en inledande kartläggning hos i invandrarenheten, såvida du inte är arbetslös arbetssökande. För arbetslösa arbetssökande görs den inledande kartläggningen av arbets- och näringsbyrån.

Om du redan kan finska i någon mån blir du hänvisad till bedömningscentret Testipiste för testning av dina språkkunskaper. Invandrarenheten hänvisar dig till en lämplig utbildning utifrån testresultatet.

Efter den inledande kartläggningen kan man utarbeta en individuell integrationsplan åt dig. Dessutom kan du få en egen anställd som handleder och stödjer dig.

Den egna anställda hjälper dig att hitta aktiviteter i Helsingfors och Helsingforsregionen, såsom
- aktiviteter för barn och hemmaföräldrar i lekparker
- verksamhet för äldre vid servicecentraler
- invånarverksamhet i invånarhus
- utbildningar som förbereder för yrkesinriktad grundutbildning för invandrare
- undervisning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare
- annan organisations- och projektverksamhet.

Tjänsten är avgiftsfri.

Förutsättningar för användning:

Invandrarenheten kan göra en inledande kartläggning åt dig om
- du flyttar till Helsingfors från utlandet eller från annanstans i Finland
- du inte är arbetslös arbetssökande
- man inte har gjort någon inledande kartläggning åt dig i din tidigare hemkommun.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska, arabiska, estniska, ryska, somaliska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »