Hoppa till innehållet

Arbetsverksamhet för handikappade

Syftet med arbetsverksamheten för handikappade personer är att stödja och främja klientens arbets- och funktionsförmåga och vid behov göra det möjligt för personen att återvända till arbetslivet.

Arbetsverksamheten är heltäckande rehabilitering där klienten arbetar i enlighet med de egna krafterna och den egna förmågan. Klientskapet inleds med en bedömning av servicebehovet. Man gör upp en plan över arbetsverksamheten och den bedöms regelbundet. Arbetsverksamheten kan pågå under flera månader eller år och den kan se ske 1-5 dagar per vecka, 4 eller 6 timmar per dag. Vid behov hänvisas klienten till andra social- och hälsovårdstjänster som främjar rehabiliteringen.

Verksamheten ordnas i stadens egna enheter samt utomstående arbetscentraler som staden köper tjänster av. Förmåner som klienten får i stadens enheter är arbetsverksamhetpenningen som är 6 eller 8 euro/dag, HRT: s resekort samt en varm måltid och kaffe. I utomstående enheter är penningen 8 eller 12 euro/dag och kaffe.

Klienter inom arbetsverksamheten för handikappade personer erhåller som inkomster utkomststöd, sjukpension eller rehabiliteringsstöd.

Du kan själv uppsöka arbetsverksamheten för handikappade eller hänvisas till den via någon annan tjänst.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förfrågningar tfn 09 3102 4522

Förutsättningar för användning:

Personer som på grund av skada, fel, sjukdom eller annan orsak behöver särskilt stöd.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »