Hoppa till innehållet

Rehabiliterande fångarbete

Det rehabiliterande arbetet för fångar är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors social- och hälsovårdssektor och Södra Finlands regionfängelse.

Projektets syfte är att rehabilitera fångar som förbundit sig till ett liv fritt från missbruk och brott och som i fängelset har deltagit i en missbruksrehabilitering.

De fångar som godkänts för programmet placeras på Sveaborgsavdelningen i Helsingfors öppna fängelse där de deltar i rehabiliterande fångarbete.

Fångarna kan delta missbruksrehabilitering under arbetstid. Efter att de blivit fria fortsätter arbets- och socialtjänsterna med samma aktörer och fångarbetet fortsätter som lönesubventerat arbete. Stödet för boende inom socialtjänsterna för bostadslösa säkerställer man att deltagarna får en rimlig bostad efter att de släppts fria.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förfrågningar tfn 09 3104 6040.

Förutsättningar för användning:

Fångar som förbundit sig till ett liv fritt från missbruk och brott och som i fängelset har deltagit i en missbruksrehabilitering.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »