Hoppa till innehållet

Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer

Behovet av basservice och barnskyddets tjänster bedöms tillsammans med barnet och familjen och i mångprofessionellt samarbete. Familjemedlemmarna träffas både tillsammans och enskilt 1-5 gånger under en period på högst tre månader, då familjen erbjuds handledning och rådgivning samt omedelbart stöd och hjälp. Vid behov samarbetar man också med experter som känner till barnets och familjens situation, och med andra sakkunniga.

Belastning kan orsakas av problem kring uppfostran av barnet, barnets symptom, föräldrarnas utmattning, problem med växelverkan i familjen, en svår ekonomisk situation, användning av berusningsmedel i familjen, psykiska problem och andra problem i vardagen.

Den lokala arbetsgruppen för bedömning av servicebehov och stöd kan kontaktas av klienten själv för att få stöd, eller av en anställd som oroar sig för barnets och familjens situation. Den anställda tar i första hand kontakt tillsammans med klienten.

Servicen är avgiftsfri för familjen.Förutsättningar för användning:

Servicen bygger på socialvårdslagen och är avsedd för barn och familjer i Helsingfors som lever i svårt belastande livssituationer och behöver stöd. Behovet av service bedöms för att hitta lämplig hjälp och lämpliga stödformer.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »