Hoppa till innehållet

Rehabiliterande och rusmedelsfri dagverksamhet

Den rehabiliterande dagverksamheten är avsedd för personer som behöver stöd för att bli rusmedelsfria. Genom den erbjuds öppen, rusmedelsfri verksamhet som stödjer klienten i livsstilsförändringen.

Mötesplatserna för den rehabiliterande dagverksamheten erbjuder aktiviteter och kamratstöd för personer som behöver stöd för att bli rusmedelsfria. Verksamheten är öppen och målet är att stödja klienterna i deras livsstilsförändring genom att erbjuda dem en rusmedelsfri vardag som medlem i gemenskapen. Det är frivilligt att delta i verksamheten och man behöver inte förbinda sig till något. Det krävs emellertid att man är rusmedelsfri när man deltar. Verksamheten är anonym men man kan komma överens om att rehabiliterande dagverksamhet kan vara en del av den planerade drogrehabiliteringen.

Målet med verksamheten är att stödja klientens vardag och aktivera honom eller henne att börja leva en rusmedelsfri livsstil. Som klient inom den rehabiliterande dagverksamheten är det möjligt att skapa en regelbunden rytm i vardagen och inom gemenskapen öva sig på social interaktion och vardagliga färdigheter. Den rehabiliterande dagverksamheten kan utnyttjas som fortsättning på eller vid sidan av öppen avgiftningsvård eller avgiftningsvård på anstalt, anstaltsrehabilitering eller annan missbrukarvård.

På de mötesplatser där rehabiliterande dagverksamhet ordnas kan man delta i olika grupper, utflykter och evenemang. Där finns också möjlighet att läsa dagens tidning, dricka kaffe och använda datorer. De anställda ger vid behov stöd, råd och handledning.

Verksamhetsprinciperna för den rehabiliterande dagverksamheten är kamratstöd, gemenskap, funktionalitet och frivillighet. Klienterna medverkar i planeringen av verksamheten. Vid enheterna för rehabiliterande dagverksamhet arbetar både handledare, närvårdare, socialhandledare och en ergoterapeut.

Du kan uppsöka verksamheten genom att själv eller tillsammans med den egna vårdaren eller annan hjälpande part komma direkt till en dagverksamhetsenhet.

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Rehabiliterande dagverksamhet sker på träffpunkten Villa Sture.

Förutsättningar för användning:

Du måste vara rusmedelsfri när du deltar i verksamheten.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »