Hoppa till innehållet

Rehabilitering på Tervalampi gård

Tervalampi gård erbjuder samfundsbaserad rehabilitering som genomförs i samfundet för arbets- och gruppverksamhet, samfundet för funktionell vardagsrehabilitering samt samfundet för män och kvinnor. Rehabiliteringsperioden är sex veckor.

Man deltar i verksamheten på möten, i grupper och genom att sköta de egna ansvarsområdena. Samfunden ser själva till att utrymmena hålls rena och prydliga och ansvarsområdena delas ut en gång per vecka.

Under anstaltsrehabiliteringsperioden deltar klienterna i de mindre samfundens veckoprogram och därmed är vardagen under anstaltsrehabiliteringen mycket planerad och strukturerad. Strävan är att under rehabiliteringen beakta klienternas individuella behov. I slutet av anstaltsperioden uppmanas rehabiliteringsklienten att öka antalet stadsövningar och planera sin fortsatta rehabilitering i staden. Under rehabiliteringen på Tervalampi gård har man möjlighet att delta i NA-, AA- och övriga kamratstödsgrupper.

Tervalampis personal består av olika sakkunniga, bl.a. socialarbetare och -handledare, motionsinstruktörer, sjukskötare och närvårdare, psykolog, psykoterapeut och ergoterapeut. Arbetsverksamheten leds förutom social- och hälsovårdspersonalen av lokal- och måltidsservicens personal. Läkartjänster erbjuds varje vecka.

Du kan uppsöka tjänsten på missbrukarpolikliniken eller ungdomsstationen.

Klientavgiften fastställs årligen av social- och hälsovårdsministeriet.

Förutsättningar för användning:

Innan perioden av anstaltsrehabilitering inleds förutsätts att man fått vård för abstinenssymtomen.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »