Hoppa till innehållet

Öppen rehabilitering inom missbrukartjänsterna

Perioderna av öppen rehabilitering består av intensiv dagrehabilitering för olika klientgrupper.

Perioderna, som har olika omfattning och riktas till olika klientgrupper, genomförs på missbrukarpoliklinikerna i de olika områdena. Under den öppna rehabiliteringen används arbetsformer som samtal, olika funktionella övningar och uppgifter.

Målet är att stödja rehabiliteringsklienterna att bli rusmedelsfria och att förse dem med information och metoder som hjälper dem att låta bli att använda rusmedel och få återfall. Målet är också att skapa möjligheter för dem att delta i social verksamhet och utvidga deras rusmedelsfria sociala nätverk samt sträva efter att hitta nytt innehåll i deras rusmedelsfria liv. Perioden av öppen rehabilitering stödjer också rehabiliteringsklienten att skapa en dygnsrytm.

Om den öppna rehabiliteringen inbegriper matservering uppbärs en klientavgift på 16,30 euro/dag.

Förutsättningar för användning:

Den öppna rehabiliteringen förutsätter att rehabiliteringsklienten förbinder sig till att vara rusmedelsfri under rehabiliteringsperioden, följa ett veckoprogram och arbeta i grupp samt vara beredd att ta itu med den egna användningen av rusmedel. Det är viktigt att den som deltar har en vilja att uppriktigt fundera på sitt eget rusmedelsproblem.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »